ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿಗೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಗಿರಿಧಾಮ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಫೆ 24- ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 80 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ನಂದಿಬೆಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ನಂದಿ ಗಿರಿಧಾಮದ

Read more