ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಕಚೇರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು.23-ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಗಗನಕುಸುಮವೇ ಸರಿ. ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ದೆಹಲಿಯತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಅಂತರವನ್ನು

Read more