ಸೆಕ್ಸಿ ನಟಿ ನರ್ಗಿಸ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದೇಕೆ..?

ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಾದಕ ಮೈಮಾಟದ ಸೆಕ್ಸಿ ನಟಿ ನರ್ಗಿಸ್ ಫಕ್ರಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆ ಹಲವಾರು ರೂಮರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದು ಹಳೆಯ

Read more