ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ.14- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ(ಎನ್‍ಐಒಎಸ್) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020ರ ಸೆಕೆಂಡರಿ (10ನೆ ತರಗತಿ) ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ (12ನೆ ತರಗತಿ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜನವರಿ

Read more