ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಫಣೀಂದ್ರನ ಮಹಾದಾಸೆಯೇನುಗೋತ್ತೇ..?

ರಾಮನಾಥಪುರ, ಜೂ.7- ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ನೀಟ್)ರಾಮನಾಥಪುರ ವಾಸಿ ಫಣೀಂದ್ರ ಡಿ.ಆರ್.ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದಾನೆ.

Read more