ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸಲಹೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಏ.30-ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ (ಸರ್ಕಾರಿ) ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ (ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್) ಎಂದೇ

Read more

ಕೃಷಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಗೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಬೆಂಬಲ

ನವದೆಹಲಿ, ಏ.26 – ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೃಷಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ತೆರಿಗೆ

Read more