ನೂತನ ಉದ್ಯಮ ನೀತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ : ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ

ಬೆಂಗಳೂರು : ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ನೂತನ ಉದ್ಯಮ ನೀತಿಯು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ

Read more