3.77 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಪತ್ತೆ..!

ಲಂಡನ್, ಮಾ.2-ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, 3.77 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಳಿಯುಳಿಕೆಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವಿಗಳ

Read more