ಆಸುಸ್ ಜೆನ್‍ಬುಕ್ ಸರಣಿಯ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗಳು ಮಾತುಕಟ್ಟೆಗೆ, ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ..

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ ಕಂಪನಿಯಾದ ಆಸುಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆವುಳ್ಳ ಜೆನ್‍ಬುಕ್ ಸರಣಿಯ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜೆನ್ ಬುಕ್ 15 (ಯುಎಕ್ಸ್ 533), ಜೆನ್ ಬುಕ್ 14 (ಯುಎಕ್ಸ್

Read more