2 ವರ್ಷ ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.29- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ 49 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಜಿಸುವುದನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 2017-18ನೆ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 49

Read more