ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋ ಬಾಲ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡದ ಕಲಿಗಳು

ಕ್ಯಾಚಸ್ ವಿನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೋಬಾಲ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿನ ದವಡೆಗೆ ದೂಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ದಶನಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ

Read more