ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಅಮರ್ಥ್ಯ ಸೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..?

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ, ಜ.10- ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವು ಗೊಂದಲಕಾರಿ ಚಿಂತನೆ, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

Read more