“150 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ”

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 26- ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಮುಂಭಾಗದ 150 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 2.03 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚರೀಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ

Read more