300 ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ನರರಾಕ್ಷಸ ನರ್ಸ್..!

ಓಲ್ಡೇನ್‍ಬರ್ಗ್(ಜರ್ಮನಿ), ಮೇ 12- ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಜರ್ಮನಿಯ ನರ್ಸ್, ಈಗ ಜೀವಾಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ತನಿಖೆ

Read more