ಫೆಲ್ಪ್ಸ್ 23ನೆ ಚಿನ್ನ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಜಲಕ್ರೀಡೆಗೆ ತೆರೆ

ರಿಯೋ ಡಿ ಜನೈರೋ, ಆ.14- ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಮೈಕೆಲ್ ಫೆಲ್ಪ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ 23ನೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಲಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅಂತಿಮ

Read more