ಗುಡ್‍ಫ್ರೈಡೇ ಮೇಲೆ ಕೊರೊನಾ ಕರಾಳ ಛಾಯೆ

ಜೆರುಸಲೇಂ, ಏ.10- ಮನು ಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶಾಂತಿಧೂತ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಿದ ದಿನ- ಗುಡ್‍ಫ್ರೈಡೇ ಆಚರಣೆ ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೊರೊನಾ ಛಾಯೆ

Read more