‘ಆನ್‍ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಹೋದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೋರ್ಟ್‍ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ’

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ.22- ಆನ್‍ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಹೋದರೆ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ

Read more