ಅಧಿಕಾರದ ಮದ : ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಶೂಗಳ ಲೇಸ್ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಚಿವ (ವಿಡಿಯೋ )

ಕಿಯೋನ್‍ಝರ್, ಆ.16-ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ (ಪೊಲೀಸ್) ಶೂಗಳ ಲೇಸ್ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಘಟತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಒಡಿಶಾ ಸಚಿವ ಜೋಗೇಂದ್ರ ಬೆಹ್ರಾ, ತಾವು ಎಸಗಿದ ಲೋಪವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ

Read more