ಗಡಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಲಡಾಕ್ ಗೆ ವಾಯು ಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಭೇಟಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಅ.16- ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಪಡೆಯ

Read more