20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಪಿ.ರಮೇಶ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.22- ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯೇ ಸರಿ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ.

Read more