ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ದರ ಏರಿಕೆ

ಮೈಸೂರು, ಸೆ.25- ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ದರಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಲಿವೆ. ಹಳೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದರ 70 ರೂ. ಇತ್ತು. ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶದ

Read more