ಕೆಪಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಉಪ್ಪಿ

ಬೆಂಗಳೂರು. ನ. 12 : ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನೇ ಪ್ರಜಾಕೀಯವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ನಟ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ  ನಿನ್ನೆ  ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅಪ್

Read more