ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರ ಪತಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 32 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಳಪೆ

ಹರಿದ್ವಾರ, ಮೇ 30-ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರ ಪತಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 32 ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಹರಿದ್ವಾರ ಆಯುರ್ವೇದ

Read more