ದಂಪತಿಯ ‘ನಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ’ : 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗಲಿವೆ ಈ ಜೋಡಿ ನಾಯಿಗಳು..!

ಮುಂಬೈ, ಮಾ.8– ಶ್ವಾನ ನಿಯತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆಯ ಜೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಮಾಲೀಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಮುಂಬೈನ ಜೋಡಿ ಶ್ವಾನ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗಲಿವೆ..! ಗುಜರಾತಿ

Read more