ನಾಯಿ ಸಾಕಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೇ ತಪ್ಪದೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ..!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.11- ಸಾಕುನಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.  ನಾಯಿ ಸಾಕಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ

Read more