ಪಿನಾ ಕೊಲಾಡಾ ಬ್ಲೂಸ್ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಸಿಂಗಲ್, ‘ಕ್ಯೂ?’

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ,  ,ನ.2-, 2021: ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಟಾನಿಕ್ ಆಗಿರುವ ಕಾಕ್‌ಟೈಲ್ ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಅವರ ಹೆಸರಿನಂತೆಯೇ; ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಪಿನಾ ಕೊಲಾಡಾ ಬ್ಲೂಸ್ ಅವರು ಡ್ರೀಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಪಾಪ್,

Read more