ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹ ಪತ್ತೆ..!

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಏ.21- ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯೂ ಅಲ್ಲದ, ಹೆಚ್ಚು ಶೀತವೂ ಅಲ್ಲದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹವನ್ನು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಗ್ರಹವು

Read more