ತನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೆ ತಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ …! (Video)

ಲಂಡನ್,ಜೂ.12- ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬ್ರಿಟನ್ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತಾದ ತನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ಬರು ತಾನು ರಚಿಸಿದ್ದ ಕೃತಿ(ಪುಸ್ತಕ)ಯನ್ನೇ ತಿನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ

Read more