ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿವೆಯಂತೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್..! ಇಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ..!

ಲಂಡನ್, ಸೆ.16- ಸೌರಮಂಡಲದಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಶುಕ್ರಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ (ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳು) ವಾಸ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.  ಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸನಿಹದ ವೀನಸ್‍ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲಿರುವ

Read more