ರೈತರಿಗೆ ನಿರಂತರ 7 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಶಾಸಕರ ಒತ್ತಾಯ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ.17- ರೈತರಿಗೆ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 7ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಶಾಸಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣ ಬಸವಪ್ಪ ದರ್ಶನಪುರ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

Read more