ಪ್ರಬಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಸಾಧ್ಯ :ಮೋದಿ

ಪಾಲಿಗಂಜ್(ಬಿಹಾರ), ಮೇ 15-ಪ್ರಬಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುಗ್ರ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 19ರಂದು ನಡೆಯುವ

Read more