ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ತಡೆಯಲು “ಪೋಷಣೆ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ” ಸಹಕಾರಿ : ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ

ಹಾಸನ : ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಪೋಷಣೆ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಪ್ರೀತಮ್

Read more