ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.4-ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಬ್ರಾಡ್‍ವೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಡಿಸಿಪಿ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಎಸಿಪಿ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

Read more