ಹುಷಾರು ಸೈಕೋ ಶಂಕ್ರ ಬರ್ತಾವ್ನೆ…

ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸೈಕೋಶಂಕ್ರ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನವನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನ್ ಲಿಯೋ

Read more