ಅಕ್ರಮ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಉಡುಗೊರೆ ಆದಾಯವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ : ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆ.16-ಅಕ್ರಮ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಉಡುಗೊರೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಷಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು,

Read more