ಪಿ.ವಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯಗೆ ವೇದಕಾಯಕ ರತ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಜ.9- ವೇದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೇದಕಾಯಕ ರತ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ 16 ಅರ್ಜಿಗಳು

Read more