ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೇಬಿಸ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು

ಬೆಂಗಳೂರು,ಡಿ.15- ನಗರದಲ್ಲಿನ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಲ್ರ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ವಿಶ್ವ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ) ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ ರೇಬಿಸ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು

Read more