ರಾಖಿ ಕಟ್ಟೋ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ..!

ರಕ್ಷಾ ಹಬ್ಬವು ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿ ಯರ ನಡುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಮಧುರತೆ, ತ್ಯಾಗ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ

Read more

ಭಾರತೀಯ ‘ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ’ ಆಚರಿಸುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತೇ..?

ನಾವು ಭಾರತೀಯರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ…. ನಿಜ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಲೇ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ

Read more