ಕೊನೆಗೂ ಬೋನಿಗೆ ಬಿತ್ತು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ತಿಂದು ತೆಗಿದ್ದ ಚಿರತೆ..!

ರಾಮನಗರ, ಮೇ 13- ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ತಿಂದು ತೇಗಿದ್ದ ಗಂಡು ಚಿರತೆ ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದರಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯದ ಬಳಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

Read more