ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ನೇಮಕದ ರಗಳೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು.27- ಗೃಹ ಸಚಿವರ ನೇಮಕದ ರಗಳೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿಲುವಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

Read more