ಜನರ ರಕ್ಷಿಸುವ ಆರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಭೀತಿ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ,ನ.2-ದೂರು ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ದೂರುದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಕ್ರಮ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಗರ

Read more