ಯಾರು ಗ್ರಂಥ ಓದುವುದಿಲ್ಲೋ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ, ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಮೂರ್ಖರು

ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್,ಫೆ.6- ಯಾರು ಗ್ರಂಥ ಓದುವುದಿಲ್ಲೋ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ, ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಮೂರ್ಖರು, ಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮಹಾತ್ಮರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ

Read more