ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಿದವು..ಜಾರಿದವು.. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವು..!

ಕೆಲವು ಕ್ರೀಡೆಗಳು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಹಲವು ಮೋಜಿನಾಟ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಫ್ಲಗ್‍ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಸ್ಫರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವದ

Read more