ಭೂಮಿ ಹೋಲುವ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಗ್ರಹ ಪತ್ತೆ

ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಆ.25- ಅನೇಕಾನೇಕ ವಿಸ್ಮಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಡಲಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುವ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಬೃಹದಾ ಕಾರದ ಗ್ರಹವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬಳಿ ಭೂಮಿಯ

Read more