ಯೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಣೆ ನಿಮ್ಮದೇ…ತಪ್ಪದೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ

ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಸಾಯುವವರೆಗು ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯಮ, ರಾಜಕೀಯ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ ದೇಶ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ರಾಜಕಾರಣಿ ದುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ರಾಜಕಾರಣ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ

Read more