ರಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಪುಟ್ಟ ದೇಶ ರಿಕಾ

ರಿಯೋ ಡಿ ಜನೈರೊ, ಆ.14- ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಟೆನಿಸ್ ಫೈನಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋನಿಕಾ ಪೂಯಿಗ್ ಫ್ಯುರ್ಟೊ ರಿಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಒಲಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನ

Read more