ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸೋದು ಹೇಗೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ರೂಪಾರಾಣಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ

ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ಹಾಗೂ ಗುರಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ರೂಪಾರಾಣಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  ಇವರು ಹುಟ್ಟಿ

Read more