ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಯೋಜನೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿ. 15 : ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ

Read more