ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬರಲಿದೆ 100 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ಹೊಸ ನೋಟು

ಮುಂಬೈ.ಡಿ. 07 : 500 ಹಾಗೂ 1000 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ಬಳಿಕ  ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ಈಗ 100 ರೂ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಬದಿಯ

Read more