ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬಹುದಾದ ರಬ್ಬರ್ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.30-ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಿರು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬಹುದಾದ ರಬ್ಬರ್ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರ

Read more